Ik ben de Roos van Saron en de Lelie van Dalen

Hooglied 2:1

De Roos van Saron en de Lelie van Dalen

Welkom

 

 
Deze weblog is er ter eer en glorie
voor mijn Verlosser,
Bevrijder en Geneesheer.
De Koning der Koningen
Here der Heerscharen
Vader, Zoon en Heilige Geest
Hem komt alles toe.
Hij alleen is waardig.
Jezus

Ik ben God dankbaar
voor alles wat Hij
in mijn leven heeft gedaan
 
Ga ook naar de Pagina "Linken"
daar kunt u andere websites van mij vinden.
 
Ik wens U Gods rijke zegen toe,
Liefs Silvia 

 

 

Wat je zaait zul je oogsten

 

 wat je zaait zal je oogsten


Diep in je ziel
ligt een akker
verborgen
die je dagelijks
mag verzorgen

Plant het zaad
van je hoop
daaron
dan ontkiemt
een nieuw begin

Bewerk de akker
met het goede van God
dan kun je ruimschoots
water schenken

Bloei als een roos
die de akker
verfraait
en je zult oogsten
wat je zaait

@onbekend
 
 

God is hier

 

 
 
Uw nabijheid vernieuwt en geneest
er stroomt nieuw leven
voor lichaam, ziel en geest
God van wonderen
God van het onmoog'lijke  is hier
God is hier
 
Refrein:
God is hier
maakt gebroekn harten weer blij
God is hier
en wie ziek is richt Hij op
(Machtig God is Hij)
God is hier
zeg als zwakke, ik ben sterk
 (zeg als zwakke, ik ben sterk)
God is hier
 met wonderbare kracht
 
Uw nabijheid die brengt mij tot rust
en maakt mij steeds meer
van uw heiligheid bewust
God zo wonderbaarlijk
God de Almacjtige is hier
God is hier 
 
 
 
 

 

Aarden Vaten

"Wij hebben deze schat in aarden vaten"

Aarden vaten zijn erg breekbaar. Een schat moet je bewaren, daar moet je zuinig op zijn. Die schat is het Evangelie, de blijde boodschap. Het vertelt, dat je zonden zijn vergeven en dat er plaats is voor jou bij God. Het is een geweldige schat


"Aardse vaten, maar vol wijn"

 

Jezus wil onze menselijke, aardse vaten vullen met de wijn van zijn Geest. En die uitgieten. Zijn Geest. Onafhankelijk van ons. Afhankelijk van Hem. Door ons heen, voor de ander.

 

 Ik ben op weg

naar Jezus toe
steeds onderweg
soms voet voor voet

ik loop de race
straat in, straat uit
vaak is 't geen feest
vooruit, achteruit

ik vlieg door 't leven
als een piloot
soms nemen, vaker geven
omlaag, omhoog

eens breekt mijn nieuwe morgen
vlieg ik van de aard omhoog
voor eeuwig ben ik dan geboren
hoog, hoger, Hoogst

@Jose Consemulder

 

Geven en Delen

 

Geven en delen
in plaats van hebben en halen
vanuit Uw zegende handen
Wijd uitgestrekt
boven mij dagelijks bestaan
Zo wil ik mijn weg
wat tendienst de Uw is
van begin tot het einde
vol overgave aan U leven

  

Durf jezelf te te zijn

 

 

 

Durf jezelf te zijn

Durf te zijn
wie God zegt dat je bent

Zelfs als daar mensen zijn
die het tegen spreken

Durf te dragen
alle smaad en kwaad
wat mensen over je spreken

Zelfs als daar vervolging is
Durf voor jou Heer,
Christus te leven

Wees niet bevreesd
Jezus zal met jou zijn
Al de dagen van je leven

Wees gehoorzaam
en draag je kruis

Leg alles af
wat in de weg staat
voor je verder leven

Jezus is de weg
de waarheid
en het leven

Zijn Geest
heeft hij jou gegeven

Om je de weg te wijzen
voor Zijn doel en plan

Durf alleen voor Hem te leven
Zelfs als er alleen voor moet staan

Hij gaat je geven
de wensen van je hart

die Hij reeds voor de grondlegging der wereld
voor jou heeft bepaald

Zijn plan, Zijn doel
voor jou leven

Hij zal je geven
mensen in jou leven

Samen met Hen
ben je op weg
naar je eindbestemming

@Silvia

16 Februari 2010 

 

Zegen Woord

 

 Moge Gods handen

voor je zijn
om je de weg te wijzen.
Achter je
om je te beschermen.
Onder je
om je op te vangen, en
boven je
om je te zegenen!

Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van Zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”

Gods zegen,
Silvia

 

Ben je Vermoeit en Belast?

 

Ook vandaag zegt Jezus: "Komt tot Mij, allen die vermoeit en belast zijt, en Ik zal u rust geven".
Zijn ogen zijn gericht op alle mensen, die verdriet hebben.
daar bent u er misschien wel één van.

Waar over u verdriet hebt? 
Och, ik ga de mogelijkheden maar niet opsommen.
"Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween!"
Maar het zo belangrijk dat Jezus het weet.

Hij werd in de eenzaamheid gestoten, opdat wij nooit door God verlaten zouden worden.
Hij leed, opdat wij getroost zouden worden.
Dat kan in een wereld waarin we nu leven, en in deze tijd.
Waarom?... omdat Jezus ons liefheeft, Hij heeft Zijn ogen op ons mensen gericht.


Is uw leven vol van moeite en zorgen?
Zeg het aan Jezus .
Als daar vrees is voor de dag van morgen.
Zeg het aan Jezus alleen.

Kunt gij op geen aardse vriend meer bouwen?
zeg het aan Jezus alleen.
Hem kunt gij ten allen tijd vertrouwen
Zeg het aan Jezus alleen.

Wil verzoeking 't harte binnendringen?
Zeg het aan Jezusbr/>Dra zult gij van overwinning zingen;
Zeg het aan Jezus alleen.

Is uw ziel bekommerd over zonden?
Zeg het aan Jezus.
Jezus redt en heelt de diepste wonden
Zeg het aan Jezus alleen.

Koor

Zeg het aan Jezus
Jezus verhoort uw gebeên.
Daar is geen Vriend zo liefdevol en teder
Zeg het aan Jezus alleen.


Glorieklokken no.44

 

Herboren door Liefde

Heel veel mensen zien het niet meer zitten.
Hun leven lijkt een ruïne, en ze staan er machteloos bij.
Hebben alle hoop op opstanding verloren ... En toch ...

Je mag weten dat je zult léven, Ook dat er genezing van de pijn zal zijn.
Ja dat er weer licht zal opgaan over die dikke duisternis.
Want je mag voor Gods aangezicht staan.
Niet gebroken en wanhopig ... neen, maar Herboren door zijn liefde.
Want door Hem en in Hem ben je meer dan overwinnaar!!!

De liefde Gods zij is veel groter
Dan ooit een mens het zeggen kan.
Zij reikt tot aan de verste sterren
verlost van ied're zondeban.
Voor schuld belaad'ne zondaars harten,
Zond God Zijn Zoon op aard.
Zo'n hoge prijs heeft Hij gegeven,
zoveel zijn zij Hem waard.

refr: O, liefde Gods zo rijk en vrij,
Zo grenzeloos en rein.
In eeuwigheid zal deze liefde,
Het lied der zaal'gen zijn!

Als d'aardse tijd eens zal verdwijnen,
en d'aardse rijken dan vergaan.
Als mensen die nooit bidden wilden,
tot berg en rots om hulpe gaan.
Dan zal de liefde Gods nog blijven,
Zo grenzeloos en rein.
't Verlossingslied van Zijn genade,
zal steeds mijn lofgezang zijn.

Als d'oceaan met inkt gevuld was,
de Hemel een onbeschreven blad.
Als iedere halm een pen zou wezen,
waarmee men t'op te schrijven had.
Als om die liefde op te schrijven,
gebruikte men die zee.
Toch werd de waarde van die liefde,
niet uitgedrukt daarmee.

@bron onbekend

Recent Videos

1707 views - 0 comments
1481 views - 1 comment
1444 views - 0 comments
1273 views - 0 comments